Home

Curaçao is sinds 10 oktober 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien heeft de regering er veel aan gedaan om het investeren in Curaçao aantrekkelijk te maken. Met ingang van 1 januari 2014 is een nieuwe export faciliteit ingevoerd, waarbij indien aan de gestelde criteria wordt voldaan, slechts 3,19% winstbelasting verschuldigd is. Dat is weliswaar meer dan de 2% winstbelasting voor de e-zone vennootschappen, maar de exportfaciliteit is op punten aanzienlijk soepeler. Dat biedt veel mogelijkheden. Daarnaast is er een breed scala aan entiteiten waaruit gekozen kan worden bij het opzetten van een fiscaal juridische structuur.

Deze gunstige fiscale wetgeving in Curaçao voldoet geheel aan de door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gestelde eisen.

TripleTrust is een jonge professionele instelling, die zich bezig houdt met trustdiensten in de breedste zin van het woord. Het dagelijkse management wordt gevoerd door mr. drs. E. Bokkes, die als advocaat een zeer ruime ervaring heeft in de algemene rechtspraktijk, alsmede mr. J.J. Gankema met ruime ervaring in de fiscale praktijk als belastingadviseur en fiscaal advocaat. Hij is tevens co-auteur van het Handboek “De Algemene landsverordening Landsbelastingen in de Nederlandse Antillen”. Mede door hun professionele achtergrond en ervaring kunnen we snel tot de kern van de zaak doordringen en ligt bij de dienstverlening aan cliënten de nadruk op persoonlijke service. TripleTrust onderhoudt daarnaast een uitstekend (internationaal) netwerk met notarissen, advocaten, fiscalisten en banken.

Op deze website wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot een substantiële belastingbesparing en het civielrechtelijk beschermen van vermogen.